LOV

front

De Stichting Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen (LOV) zet zich in om de Nederlandse taalvaardigheid van migranten met een taal-  en participatieachterstand te verbeteren. Door de taalvaardigheid en de sociale contacten van deelnemers te vergroten, groeien de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van deze migranten.

Zelfstandig boodschappen doen, een praatje maken bij de dokter of een ouderavond bijwonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen van niet-Nederlandse afkomst kunnen of durven dit niet. Het LOV biedt hierin ondersteuning. Zij doet dit met de hulp van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die de deelnemers begeleiden in hun ontwikkeling naar een zelfstandiger leven.

Het werk van Stichting LOV wordt mede mogelijk gemaakt door:

gemeente_rotterdam