Bestuur

Samenstelling bestuur

 

Mevrouw A.J. Feenstra
voorzitter

De  heer W.J. de Kievit
penningmeester

De heer A. Vermaat
secretaris

 

De bestuursleden van Stichting LOV zijn volledig onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding.