Over het LOV

In 1991 is het LOV ontstaan als vrijwilligersinitiatief. Twee vrouwen bespraken met elkaar hoe vreemd het was dat ze hun Turkse en Marokkaanse buurvrouwen niet kenden.
Eigenlijk wilden ze dat wel, maar de taal vormde een barrière. Ter plekke besloten ze de vrouwen aan huis Nederlandse taalles te geven. Sinds oktober 1994 is het LOV een Stichting.

kolom_109

Zelfstandig boodschappen doen, een praatje maken bij de dokter of een ouderavond bijwonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veel mensen van niet-Nederlandse afkomst kunnen of durven dit niet. Het LOV biedt hierin ondersteuning. Door de taal, sociale contacten en zelfredzaamheid van deelnemers te vergroten, groeien het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid. Wij richten ons op de moeilijkst bereikbare doelgroep.