Visie en Missie

Visie

Migranten in Rotterdam krijgen de mogelijkheid om hun Nederlandse taalvaardigheid op een laagdrempelige manier samen met taalvrijwilligers van Stichting LOV te verbeteren. Deze verbetering richt zich op de taalvaardigheden die nodig zijn om te participeren in de Nederlandse maatschappij. De uitdaging ligt er in om taal als instrument in te zetten om andere doelen te bereiken die samenhangen met meedoen in de samenleving. De stichting wil het leeraanbod continu aanvullen met vernieuwende en effectieve projecten en daarin waar mogelijk samenwerken met partnerorganisaties. De stichting is sterk in het werven, opleiden en begeleiden van vrijwilligers. De stichting wil een voorbeeld zijn voor andere welzijnsinstellingen. De stichting inspireert deze instellingen en draagt haar ervaring en kennis over op instellingen die ook deze vernieuwingsslag willen maken.

 

Missie

De Stichting Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen (LOV) staat voor laagdrempelige begeleiding van migranten met een taal-  en participatieachterstand. Door de taalvaardigheid te vergroten, verbeteren de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van de deelnemers. LOV bereikt met haar laagdrempelige en gelijkwaardige aanpak ook de meest geïsoleerde doelgroep, die (nog) niet de weg vindt naar de samenleving. Taal is het instrument om ook andere doelen te bereiken, zoals het bevorderen van de participatie, gezondheid en meedoen in de samenleving!

Bij LOV staat ontmoeting centraal. De ontmoeting tussen vrijwilliger en deelnemer geeft beiden de gelegenheid kennis te maken met elkaars cultuur. Migranten worden door de ontmoetingen (taalles een-op-een en groepstaallessen) uit hun sociale isolement gehaald en bouwen zo aan een (nieuw) sociaal netwerk. De vrijwilligers krijgen een kijkje in de keuken van hun allochtone medemensen.

 

Hoofdlijnen actueel beleidsplan Stichting LOV

De koers van LOV richt zich in 2017 op laagdrempelige taalcontacten achter de voordeur en laagdrempelige taalcontacten in groepstaallessen gericht op veiligheid en gezondheid.

Vinden en binden taalvrijwilligers
In 2016 is weer een klein fundament met enthousiaste taalvrijwilligers gevonden voor Stichting LOV. Sommigen waren al actief voor LOV, anderen zijn met deskundigheidsbevordering op maat klaargestoomd voor specifieke projecten en trajecten.  In 2017 wil het LOV hier weer meer structuur in aanbrengen.  Dat betekent dat nieuwe taalvrijwilligers zich via de site, mondeling, telefonisch of anderszins aan kunnen melden als geïnteresseerd. Per kwartaal vindt er een algemene informatiebijeenkomst plaats voor potentiële taalvrijwilligers over wat je als taalvrijwilliger zoal kan verwachten. Deze informatiebijeenkomst wordt gevolgd door een meer specifieke bijeenkomst gericht op lesmateriaal, lesopbouw, didactiek en bespreken van specifieke projecten en trajecten.

  • vaste momenten per jaar voor algemene informatiebijeenkomsten en specifieke bijeenkomsten op projecten en trajecten (per kwartaal);
  • 1 keer per half jaar een feestelijk/intervisie-moment met alle taalvrijwilligers samen.

Projectbegeleiding en trajectbegeleiding door Stichting LOV
In 2017 gaan we in gesprek met taalvrijwilligers die meer coördinerende taken willen vervullen. Hierbij moeten we denken aan taalvrijwilligers-plus die intake-gesprekken en koppelingsgesprekken voeren met deelnemers Taal achter de Voordeur.  Denk hierbij aan taalvrijwilligers met coördinatie-taken.